Sperring av el-sparkesykler

I 2023 har det kommet nye regler, og det er nå lovpålagt å ha ansvarsforsikring på el-sparkesykler. Du kan skrive forsikring gjennom oss her.

 

For å få forsikret el-sparkesykler må disse fylle kravene til Statens Veivesen for å være lovlige. De fleste sparkesykler er lovlige så lenge de ikke kan kjøre fortere enn 20 km/t (22 km/t). Noen av de største sparkesyklene er ikke lovlige uansett, fordi de ikke oppfyller størrelseskravene.

 

Har du kjøpt en sparkesykkel som er ulovlig og ønsker å sperre denne?

For å sperre sparkesykler må man i de fleste tilfeller bytte hovedkort, og i enkelte tilfeller kan de sperres via software. På noen modeller får vi tak i disse hovedkortene og kan bytte dette for deg. Dersom vi ikke får tak i hovedkortet for deg, kan du prøve å skaffe det selv- så bytter vi for deg.

 

Liste over modeller vi kan sperre/plombere

- Alle modeller fra Panter Mobility

- De fleste modeller fra Sparke.no

- E-wheels E2S V2 (Standard, long range, pro, pro long range, Max, Max Long range)

- Enkelte andre modeller (ta kontakt!)

 

Priser på sperring/plombering hos oss

Prisene varierer avhengig av modell/delekost. Noen modeller kan sperres for 390 kroner. Dersom man må bytte hovedkort kommer prisen på 490 kroner til 690 kroner + delekost.

 

Tilbake til bloggen