App til Panter el-sparkesykler 2023

Appen Minirobot i App Store og Play Store brukes til Panter el-sparkesykler.

Appen brukes i hovedsak for å tilpasse din brukeropplevelse.

NB! Panter Max Long Range tar utgangspunkt i hovedkortet som brukes til Panter Max. Det vil derfor være en feil i appen når det kommer til størrelse på batteriet og anslått resterende rekkevidde.

 

Hvordan koble til appen?

- Skru på sparkesykkelen og ha bluetooth påskrudd på din telefon.

- Åpne appen og trykk på "navnet på sparkesykkelen" (se bilde under).

Denne vil alltid ha navnet M0Robot. Du vil høre et pip når sparkesykkelen er koblet til.

 

- Etter at man er koblet til, kan man trykke på ikonet med hengelås nederst (se bilde under).

- Sparkesykkelen er nå låst og må låses opp i appen før den kan brukes.

 

Hvordan aktivere zero-start og cruise control i appen?

- Trykk deg inn på innstillinger ved å trykke på tannhjulet nederst til venstre.

- For å aktivere cruise control trykker du på "off-knappen" til høyre for cruise control.

- For å aktivere zero-start (dette betyr at sparkesykkelen ikke må sparkes i gang før kjøring) trykker du på "off-knappen" til høyre for zero-start.

-